Voedingsadvies

Verstandig eten: de beste weg naar gezondheid.

We staan er niet altijd bij stil, maar eten is – naast lekker en gezellig – belangrijk voor onze gezondheid. Lekker en verstandig eten is nodig om gezond te blijven en om klachten bij ziekte te verminderen.

Door een gezonde voeding loopt u minder kans op bijvoorbeeld vitaminetekorten, darmproblemen en bloedarmoede. U verlaagt zelfs het risico van ziekten, zoals hart- en vaataandoeningen en diabetes.

Soms is het nodig om de voeding aan te passen, zoals bij allergie, nierziekten en maagproblemen. Een dieet is dan noodzakelijk om de klachten te verminderen.

Bij zowel ziekte als gezondheid is Mind Body Health dé specialist op het gebied van voeding. Mind body Health biedt een oplossing voor alle gezondheidsproblemen die met voeding samenhangen. Met andere woorden: Mind Body Health adviseert u over ‘verstandig eten’, op een praktische, persoonlijke en professionele manier.

Mind Body Health geeft een professioneel en persoonlijk voedingsadvies op maat bij de onderstaande indicaties:

 • Overgewicht/Obesitas
 • Ondergewicht
 • Diabetes type I en II
 • Hypercholesterolaemie
 • Hypertensie
 • Maag- en darmklachten, obstipatie, diarree
 • COPD
 • Eetstoornissen (Anorexia Nervosa, Boulimia)
 • Zuigelingenvoeding, voeding voor kinderen
 • Zwangerschap en voeding
 • Voedingsproblematiek bij kinderen
 • Topsport
Werkwijze

Eerste gesprek
Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Uw diëtist verzamelt informatie over uw klachten, medische voorgeschiedenis, eventuele laboratoriumgegevens, uw voedingspatroon en persoonlijke omstandigheden. Hiernaast zijn nog vele andere factoren bepalend voor de gezondheid zoals; lichaamsbeweging, emotionele factoren, roken, levenshouding, stress en ontspanning. Op basis van deze gegevens stelt uw diëtist samen met u een behandelplan op. Aan het eind van het gesprek krijgt u alvast wat aandachtspunten en/of een voorbeelddagmenu mee. Het eerste gesprek duurt 60 minuten.

Vervolgconsulten
De vervolgconsulten duren 30 minuten. Hierin zullen uw ervaringen met het advies worden besproken, u kunt vragen stellen en er worden nieuwe afspraken gemaakt wat betreft de voortzetting van de behandeling. De frequentie en tijdsduur van de dieetbehandeling zal per consult worden bekeken op basis van uw persoonlijke situatie en voortgang.

Directe Toegankelijkheid Diëtist

Is een verwijsbrief nodig?
Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing van de huisarts terecht bij de diëtist. Heeft u medische klachten waarvoor u nog niet onder behandeling bent van een arts? Dan adviseren we u eerst contact op te nemen met uw huisarts. Ook om voor vergoeding in aanmerking te komen is er bij enkele zorgverzekeraars nog een verwijzing van een huisarts nodig. Raadpleeg uw polis of neem zelf contact op met uw zorgverzekeraar.

Eerste afspraak zonder verwijsbrief
Komt u voor het eerst bij de diëtist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een zogeheten DTD-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtist aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Zijn er twijfels, dan geeft de diëtist u het advies om contact met uw arts op te nemen of bespreekt dit, in overleg met u, zelf met de huisarts.

Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2019 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Net als voor alle andere zorg die vanuit de basisverzekering vergoed wordt, geldt wel het wettelijke en verplichte eigen risico* van € 385 per jaar.

Heeft u uw eigen risico nog niet verbruikt? Dan worden de consulten van de diëtist door uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. 

Bent u aanvullend verzekerd? Dan is de kans groot dat u extra uren vergoed krijgt. Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Chronische aandoening

Heeft u Diabetes Mellitus, COPD (chronische luchtweg aandoeningen) of risico op cardiovasculaire aandoeningen (verhoogd risico op hart- en vaatziekten)? Dan valt uw vergoeding mogelijk onder ketenzorg. Dieetadvies wordt in dat geval voor 3 uur via de basisverzekering vergoed en wordt niet met het verplicht eigen risico verrekend.

Tarieven

Tarieven per 1 januari 2019
(Deze tarieven gelden niet voor gecontracteerde zorg)*

1e consult dieetadvies: € 90,00 - (60 minuten directe tijd + 30 minuten individueel dieetvoorschrift)  

Vervolgconsult dieetadvies: € 45,00 - (30 minuten directe tijd + 15 minuten individueel dieetvoorschrift)  

Toeslag huisbezoek bij dieetadvisering: € 27,30 

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

 1. Directe tijd:

  De tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;

 2. Individueel dieetvoorschrift:

  Het opstellen van een individueel dieetvoorschrift bestaat uit een analyse van voedingskundige, diëtistische, medische en verpleegkundige gegevens. Daarnaast valt het opstellen van een persoonlijk dieetadvies ook onder het individueel dieetvoorschrift. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

* Deze tarieven gelden niet voor gecontracteerde zorg, dat wil zeggen:

 • u beschikt niet over een verwijsbrief van een (huis)arts

 • u wenst meer begeleiding dan uw zorgverzekeraar vergoedt.

Betaling

Mind Body Health heeft de debiteuren administratie uitbesteed aan Evry Factoring BV. Wanneer de consulten voor vergoeding in aanmerking komen worden deze direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De facturen die niet voor vergoeding in aanmerking komen krijgt u in het vervolg van EvryFactoring toegestuurd.

Verhindering

Heeft u een afspraak gemaakt maar bent u verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Het afzeggen van uw afspraak doet u telefonisch bij het afsprakenbureau.

Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie treft u hier aan.

Jan van Brabantweg 67
2171HC Sassenheim
0172-748860

IBAN: NL18 RABO 0316 2832 66
KvK: 67894445
BTW nummer: NL 8572.16.739 B01
AGB: 24004344

E-mail

Ruben Snelders

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danique van Leeuwen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yvonne van den Berg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rumeysa Kilinc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Romy van Duin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jessica van Nieuwkerk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vestigingen