Werkwijze

Eerste gesprek
Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. De diëtist verzamelt informatie over uw klachten, medische voorgeschiedenis, eventuele laboratoriumgegevens, uw voedingspatroon en persoonlijke omstandigheden. Hiernaast zijn nog vele andere factoren bepalend voor de gezondheid zoals; lichaamsbeweging, emotionele factoren, roken, levenshouding, stress en ontspanning. Op basis van deze gegevens stelt Ruben samen met u een behandelplan op. Aan het eind van het gesprek krijgt u alvast wat aandachtspunten en/of een voorbeelddagmenu mee. Het eerste gesprek duurt 60 minuten.

Vervolgconsulten
De vervolgconsulten duren 30 minuten. Hierin zullen uw ervaringen met het advies worden besproken, u kunt vragen stellen en er worden nieuwe afspraken gemaakt wat betreft de voortzetting van de behandeling. De frequentie en tijdsduur van de dieetbehandeling zal per consult worden bekeken op basis van uw persoonlijke situatie en voortgang.