Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2013 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Net als voor alle andere zorg die vanuit de basisverzekering vergoed wordt, geldt wel het wettelijke en verplichte eigen risico van € 385* per jaar. 

Heeft u uw eigen risico nog niet verbruikt? Dan worden de consulten van de diëtist door uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. 

Bent u aanvullend verzekerd? Dan is de kans groot dat u extra uren vergoed krijgt. Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar kunt u hier vinden.