Tarieven

1ste consult dieetadvies:

€ 90,00 - (60 minuten directe tijd + 30 minuten indirecte tijd)                      

Vervolgconsult dieetadvies:

€ 45,00 - (30 minuten directe tijd + 15 minuten indirecte tijd)

Toeslag huisbezoek bij dieetadvisering:

€ 27,30 

Deze tarieven gelden voor de gehele behandeltijd. De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  • De directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
  • De indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Betaling

Mind Body Health heeft de debiteuren administratie uitbesteed aan Evry Factoring BV. Wanneer de consulten voor vergoeding in aanmerking komen worden deze direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De facturen die niet voor vergoeding in aanmerking komen krijgt u in het vervolg van EvryFactoring toegestuurd.